Türkiye Eğitim Sistemi

Türkiye Eğitim Sistemi

Türkiye Cumhuriyeti Hakkında 

Türkiye veya resmî adıyla Türkiye Cumhuriyeti, Asya ve Avrupa kıtalarının her ikisinde de toprağı bulunan bir parlamenter cumhuriyet ülkesi. Topraklarının büyük bölümü Anadolu’ya, küçük bir bölümü ise Balkanların uzantısı olan Trakya’ya yayılmıştır. Kuzeybatıda Bulgaristan, batıda Yunanistan, kuzeydoğuda Gürcistan, doğuda Ermenistan, İran ve Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan, güneydoğuda ise Irak ve Suriye komşusudur. Güneyini Akdeniz, batısını Ege Denizi ve kuzeyini Karadeniz çevreler. Marmara Denizi ise İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile birlikte Anadolu’yu Trakya’dan yani Asya’yı Avrupa’dan ayırır. Türkiye, Avrupa ve Asya’nın kavşak noktasında yer alması sayesinde önemli bir jeostratejik güce sahiptir. Ülkemizin nufüsu yaklaşık 80 milyon civarındadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre örgün eğitimde 17 milyon 319 bin 433 olurken, bunun 8 milyon 960 bin 11’i erkek, 8 milyon 359 bin 422’si kız öğrenciden oluşmaktadır. Ayrıca YÖK’ün istatistiklerine baktığımızda ülkemizde öğrenim gören 4071579 lisans öğrencisi vardır. (2017) (Detaylı bilgi)

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa Göre Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Amaçları

1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri,davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların,kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır.

EĞİTİM SİSTEMİ

Genel Özellikler

 • Eğitim ücretsizdir.
 • Anaokulu isteğe bağlıdır. ( 1 yıl sürer.)
 • 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 4 yıl lise olmak üzere 4 + 4 + 4 eğitim sistemi hakimdir.
 • Lisans eğitimi, eğer hazırlık varsa 5 yıl yoksa 4 yıl sürer.
 • Öğrenciler ilk 12 yıl boyunca üniforma giymekte zorunludurlar.
 • Üniversitede üniforma zorunluluğu yoktur.
 • Lisans öğrenimi tamamlayan öğrenciler, gerekli şartları yerine getirdiği takdirde yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

 

1. İLKÖĞRETİM 

İlköğretim dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarından oluşur. Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçmeli dersler oluşturulur.

2. ORTAÖĞRETİM 

İlköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilir. Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir. Belli bir programa ağırlık veren okullara lise, teknik lise ve tarım meslek lisesi gibi eğitim dallarını belirleyen adlar verilir.
Türkiye’de farklı kategorilerde eğitim veren ortaöğretim kurumları aşağıdaki gibidir:

Meslek Lisesi:
Meslek lisesi mezunları meslek yüksek okullarına sınavsız devam edebilirler. Meslek liseleri, Teknik, İletişim, Sağlık, Otelcilik ve Turizm, Öğretmen, Denizcilik Meslek Liseleri olarak gruplanabilir. Bu liseler artı bir yıl daha okumayı gerektirebilir.

Anadolu Lisesi:
Yabancı dil dersinin ağırlıklı olarak verildiği ve bazı anadolu liselerinde bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfı okunan liselerdir. Ders saatleri normal liselere göre daha fazladır; ikinci bir yabancı dil seçenekleri vardır. Galatasaray Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, İstanbul Lisesi (İstanbul Erkek Lisesi) gibi.

Fen Lisesi: 
Fen Bilimleri’ne özel ilgi ve yeteneği olan öğrencilere yönelik liselerdir. Bu okullarda üniversitelerin Fen Bilimleri alanlarına yerleştirmek üzere öğrenci yetiştirilir.

İmam – Hatip Lisesi:
İmamlık, hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan ortaöğretim sistemi içinde hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır.

Güzel Sanatlar Lisesi:  
Güzel Sanatlar alanlarında özel ilgi ve becerileri olan çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere açılan liselerdir.

Özel Lise: 
Kolej olarak da adlandırılan, bazılarında Matematik, Fen gibi derslerde eğitimin yabancı dilde olduğu, eğitim ücretinin yüksek ve kabulün zor olduğu ve genelde Robert Koleji, Saint Joseph Lisesi, Avusturya Lisesi gibi yabancı kökenli olan liselerdir.

 

Üniversiteye Giriş

 • 12 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı’larında (YKS) yani Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi’nde gerekli başarıyı elde eden öğrenciler üniversiteye girmeye hak kazanırlar.
 • Sınavlar, ÖSYM (Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) kontrolünde gerçekleştirilir.
 • Sınavlar  TYT’nin %40’ına, AYT’nin %60’ına bakılarak değerlendirilir.

 

Temel Yeterlilik Testi Nedir?

 • Bütün adayların girmesi zorunludur.
 • Türkçe(40), Matematik(40), Sosyal(20) ve Fen(20) sorularında oluşur.
 • Lise müfredatına dayalıdır.
 • Adayların bir önlisans programının tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi puanının en az 150 olması gerekir.
 • Temel Yeterlilik Testi puanı 182 ve üzeri olan adaylar lisans programlarını tercih etmeye hak kazanırlar.
 • Puanı 200 ve üzeri olan adaylar istedikleri takdirde puanını bir sonraki yıl için kullanabilecekler.
 • Sınav süresi 135 dakikadır.

Alan Yeterlilik Testi Nedir?

 • Sözel, sayısal, yabancı dil ve eşit ağırlık alanlarından sınavlar yapılacaktır.
 • Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler 1’de 40 soru, Sosyal Bilimler 2’de 40 soru, Matematik’ten 40 soru ve Fen Bilimleri’nde 40 soru, Yabancı Dil testinde ise 80 soru bulunmaktadır.
 • Yabancı Dil sınavı için sınav süresi 120 dakikadır. Diğer sınavlar için 180 dakikadır.

 

3. YÜKSEKÖĞRETİM

Türkiye’de yüksek öğrenim sistemi YÖK tarafından yönetilir. YÖK özerk bir kuruluştur ve planlama, koordinasyon ve yükseköğrenim yönetimini yüksek öğretim yasalarına ve anayasaya göre yönetmekle mükelleftir. Üniversiteler kendi akademik takvimlerini oluştururlar, ve akademik yıl genelde Eylül’de başlar ve Haziran’da biter. Kış ve yaz tatilleri vardır. Bazı üniversitelerde yaz okulları da vardır.

Türkiye’deki üniversitelerin öğrenci sayılarını görmek için tıklayınız.

Türk üniversitelerinin sunduğu imkanlar

* Ön lisans programları
Lisans programları
Yüksek Lisans programları
* Doktora sonrası programlar

Ön lisans programları:

Ön lisans programları 2 yıl sürer. Ön lisans mezunları merkezi bir sınava girmeden ön lisans diplomasını alabilirler.

Lisans programları:

Lisans programları genellikle 4 yıllıktır. Tıp gibi bazı özel programlar 6 yıl ve daha fazla sürebilir.

Yüksek Lisans programları:

Türkiye’deki Yüksek lisans programları çok çeşitlidir. Tezli yüksek lisans genelde 2 yıl, tezsiz olan yüksek lisans ise 1.5 yıl sürer. Doktora programları yaklaşık 4 yıl sürer.

Doktora sonrası programlar:

Türkiye’de doktora sonrası programları da mevcuttur ve süresi programa ve üniversitelere göre değişebilir.

AVRUPA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİNE GÖRE ÖZERKLİĞİN BOYUTLARI ===> Tıklayınız..

 

TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN

4 yıllık üniversite eğitimini tamamlamış olan öğretmen adayları, KPSS sınavına girdikten sonra aldığı puana ve yaptığı tercihe göre görev yerine atanırlar.

Öğretmenlik yapmak için yüksek lisans yapma zorunluluğu yoktur.

Türkiye’de yaklaşık 920 bin civarında öğretmen görev yapmaktadır.

Öğretmen maaşları : 

Derece  Hizmet yılı Aylık Net Maaş

1/4              27            3469 TL

1/3              26            3468 TL

1/2              25            3462 TL

1/1              24            3450 TL

2/3              23            3384 TL

2/2              22            3379 TL

2/1              21            3372 TL

3/3              20            3327 TL

3/2              19            3308 TL

3/1              18            3317 TL

4/3              17            3262 TL

4/2              16            3258 TL

4/1              15            3254 TL

5/3              14            3134 TL

5/2              13            3131 TL

5/1              12            3127 TL

6/3              11            3096 TL

6/2              10            3090 TL

6/1                9            3087 TL

7/3                8            3062 TL

7/2                7            3060 TL

7/1                6            3057 TL

8/3                5            3051 TL

8/2                4            3048 TL

8/1                3            3009 TL

9/3                2            2974 TL

9/2                1            2971 TL

9/1                0            2969 TL

KAYNAKLAR :

http://www.ogretmenlerhaber.com/maas/ogretmenlerin-2018-ocak-net-maaslari-ve-ek-ders-ucretleri-belli-oldu-h8711.html

http://fulbright.org.tr/turkiye-hakkinda/turk-egitim-sistemi/

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/12924/turkiyede_ogretmen_egitiminde_standartlarla_ve_akreditasyon.pdf/

https://www.youtube.com/watch?v=gqZdstHvIa0

http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVMO8cmtpeWU

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir