TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI – ZİYA GÖKALP

TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI – ZİYA GÖKALP

 

Sayfa Sayısı: 254

Dili: Türkçe

Yayınevi: Ötüken Neşriyat

 

Arka Kapak:

Türk düşünce, kültür ve siyaset tarihinin önemli simalarından olan Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı eseriyle “Türk milletindenim” demenin ne demek olduğunu, Türk milletinin kim olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gitmesi gerektiğini öğreten bir ilk öğretmendir. Bu çabalarıyla Türk milliyetçiliğinin zeminini de hazırlayan Gökalp, kendisine kadar dağınık bir halde gelen düşünceleri bir araya getirerek, gerçek anlamını bulan bu düşünceye Türkçülük adını vermiş ve milletin bundan sonra gideceği yolu tayin etmiştir. İmparatorluktan Millî-Devlete geçiş döneminde yaşayan Gökalp’ın, insanların kafalarının karışık olduğu bir dönemde, bu karışıklığa çözüm bulmak amacıyla Türk toplumu ve kültürü üzerine yaptığı sosyolojik, kültürel ve siyasî değerlendirmeler geçerliliğini bugün de muhafaza etmektedir.

 

Yorum :

Kitap ilk olarak Türkçülüğün ortaya çıkışını anlatmakla başlıyor ve daha sonra Türkçülük, Turancılık ideolojilerinin ne olduğunu ve Türk topumu içerisindeki yerine değiniyor. Ziya Gökalp’e göre bu ideolojileri anlamak ve ülkü edinmek için Türk anadan ve babadan olmaya gerek yoktur. Türk kültürünü doğru bir şekilde anlayan, yaşayan ve yaşatan, ben Türk’üm diyen herkes Türk’tür. Bundan dolayı Türkçülük ideolojisini ırkçılıkla bağdaştıranlar ne yazık ki bir kez daha yanılıyorlar. Ayrıca kitap, bu ideolojinin bazı kişilerin düşündüğü gibi soyut ifadelerle tanımlanan bir ülkü olmayıp, somut adımlarla Türk milletinin bu ideolojiyi nasıl vücuda getireceğini akla uygun bir şekilde izah ediyor. Bunun yanında Gökalp Türk kültürünü incelerken, Türk milletinin geniş bir coğrafyada hüküm sürdüğünden ötürü doğu ve batı medeniyetlerine karşı Türk kültürünün tavrını ortaya koyup,  bu iki medeniyet arasına bir çizgi çekiyor ve Türk kültürünün batı medeniyeti ile olan ilişkisi üzerinde çokça duruyor.  Ayrıca kitapta bu geniş kültür bölüm bölüm incelendiğinden anlaşılır olmuş. Örneğin dilde, ahlakta, sanatta, müzikte, edebiyatta, iktisatta ve siyasette Türkçülük nasıl olur ayrı ayrı ele alınmış. Kitabı, Ziya Gökalp’ın şu cümleleriyle özetlemek sanırım yeterli olacaktır:

” Türk milletindeniz” dediğimiz için dilde, estetikte, ahlakta, hukukta hatta din hayatında ve felsefede Türk kültürüne Türk zevkine, Türk vicdanına göre bir orijinallik, bir özgünlük göstermeye çalışacağız. ”İslam ümmetindeniz” dediğimiz için, bize göre en kutsal kitap Kur’an-ı Kerim, en kutsal kitap Hazreti Muhammed, en kutsal tapınak Kâbe, en kutsal din İslamiyet olacaktır. ”Batı medeniyetindeniz” dediğimiz için de ilimde, felsefede ve fenlerde ve diğer çağdaş sistemlerde tam bir Avrupalı gibi hareket edeceğiz.”

 

 

Kitap şu cümle ile son buluyor:

“Ey Türk genci bütün bunların gerçekleşmesi yüzyıllardan beri seni bekliyor.”

 

Alıntılar:

”İslam aleminde de artık müstemleke hayatına nihayet vermek için, Müslüman kavimlerde milli vicdanı kuvvetlendirmekten başka çare yoktur.”

” ”İl mi yaman bey mi yaman?” darb-ı meseli(atasözü), hükümranlığın hakanda olmayıp, ilde olduğunu gösterir. Çünkü hakanı intihab eden(seçen) ve hal’ edebilen(tahttan indirebilen kurultaydı. Harp ve sulh ilanı gibi ehemmiyetli işler kurultayın kararıyla olurdu.”

” Eski Türkler mesleğe ”yol” derlerdi ve yolda büyüğü, soyda büyükten ileri sayarlardı. Bektaşilerin, ”Belden gelen seyyit değil, elden gelen seyittir” demeleri de, yolun soydan akdem(önce) olduğunu gösterir.”

”İşte Türkçülüğün vazifesi, bir taraftan yalnız halk arasında kalmış olan Türk harsını arayıp bulmak, diğer cihetten(taraftan) Garb medeniyetini tam ve canlı bir surette alarak milli harsa aşılamaktır.”

”Türkçüler, tamamıyla Türk ve Müslüman kalmak şartıyla Garb medeniyetine tam ve kat’i(kesin)

bir surette girmek isteyenlerdir. Fakat Garb medeniyetine girmeden evvel, milli harsımızı arayıp bularak milli harsımızı meydana çıkarmamız icap eder.”

 

 

”Ne mutlu okumuş olana, Ne mutlu bize.”

 – Mert Fatih TURANLI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir