Singapur Eğitim Sistemi

Singapur Eğitim Sistemi

SİNGAPUR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Kuzey’de Malezya’nın Johor eyaleti, Güney’de Endonezya’nın Riau Adaları ile çevrili Singapur Cumhuriyeti, dünyada az sayıda bulunan şehir devletlerden biridir. Küçük bir ada ülkesi olmasına rağmen yükselen gökdelenleriyle dikkat çekmektedir. Aynı zamanda Aslan Şehri ve Bahçe Şehri olarak da kayıtlardaki yerini almıştır. Kuzey Yarımküre Ekvator’a 135 km uzaklıkta yer alan Singapur, sahip olduğu tropikal iklim sayesinde her mevsim sıcaktır. Bu da kış aylarını avantaj haline çevirir ve ülkeyi turizm açısından her daim canlı tutar. Hint Okyanusu ve Güney Çin Denizi’ne yakın konumda olması ülkeyi dünyanın en işlek limanlarından biri haline getirmektedir. Yaş ortalaması 40 olan ülkenin nüfusu ise 5.784.538‘dir.(2016)

EĞİTİM SİSTEMİ

Son yıllarda yapılan PISA ve TIMMS’de Singapur önemli başarılar elde etti. Singapur’un 2011 TIMMS sonuçları incelendiğinde 8. sınıf düzeyinde matematik başarı puanı 611 puanla ikinci sırada; fen ve teknoloji başarısı 590 puanla birinci sırada; 4. Sınıf düzeyinde matematikte 606 puanla birinci sırada; fen ve teknoloji alanında da 583 puanla ikinci sırada yer aldığı görülmektedir (TIMMS, 2011). Singapur’un 2015 TIMMS 8. sınıf düzeyinde matematik başarı puanı incelendiğinde 621 puanla birinci sırada; fen ve teknoloji başarısı 597 puanla birinci sırada; 4. Sınıf düzeyinde matematikte 618 puanla birinci sırada; fen ve teknoloji alanında da 590 puanla birincisırada yer almaktadır (TIMMS, 2011; TIMMS, 2015).Singapur 2009 yılında ilk defa katıldığı PISA’da okuma becerileri alanında 526 puanla beşinci sırada; matematik okuryazarlığında 562 puanla ikinci sırada; fen okuryazarlığında ise 542 puanla dördüncü sırada; 2012 yılında okuma becerileri alanında 542 puanla üçüncü sırada; matematik okuryazarlığında 573 puanla ikinci sırada; fen okuryazarlığında ise 551 puanla üçüncü sırada; 2015 yılında okuma becerileri alanında 535 puanla birinci sırada; matematik okuryazarlığında 564 puanla birinci sırada; fen okuryazarlığında ise 556 puanla birinci sırada yer almayı başardığı görülmektedir (PISA, 2009; PISA 2012; PISA, 2015).

EĞİTİM KADEMELERİ

 

OKUL ÖNCESİ

 • Singapur’da okul öncesi eğitim 3-6 yaş arasını kapsamaktadır ve zorunlu değildir.
 • Kindergarden olarak adlandırılan anaokulları 3 ile 6 yaş arası çocuklara 3 yıllık okul öncesi eğitim programı uygularlar.
 • Bu 3 yıllık program “Nursey”, “Kindergarden1” ve “Kindergarden2” olarak bilinen üç kısımdan oluşur.
 • Haftanın 5 günü, günde 3-4 ders; çoğu ikili öğretim yapılmaktadır.
 • Öğrencilerin temel dil ve yazma becerileri geliştirilmeye çalışılır.
 • Birinci dil olarak İngilizce öğretilir bunun yanında da Malay, Tamil ya da Çinceden birini anadilleri olarak öğrenirler.

İLKÖĞRETİM                                                                              

 • Zorunlu
 • Ücretsiz fakat aylık 13 SGD katkı
 • İlköğretim eğitimi toplam 6 yıldır yaş aralığını kapsar.
 • İlköğretim, 1. ve 4. sınıflar arasındaki 4 yıllık “Temel Evre” ve 5. ve 6. sınıfları kapsayan 2 yıllık “Yönlendirme Evresi “nden oluşmaktadır.
 • Çeşitli odak noktaları (Spor, Sanat, Sosyal Kulüpler)
 • 5. ve 6. sınıflarında öğrenciler yetenekleri doğrultusunda EM1, EM2 ve EM3 adında 3 dil grubundan birine yerleştirilirler.
 • 6. sınıfın sonunda tüm öğrenciler kendi öğrenme hızlarına ve yeteneklerine uygun ortaöğretim programlarına yerleştirilebilmek için “İlköğretimi Bitirme Sınavı”na girmektedirler.

ORTAÖĞRETİM

 • Ortaöğretime başlama yaşı 13’tür.
 • Tam gün eğitim alırlar.
 • İlköğretim bitirme sınavı sonuçlarına göre Özel Açık ve Normal Akademik veya Normal Teknik programlarından birine yerleştirilmektedirler.
 • Farklı liselerde, öğrencilere ilgi ve yeteneklerine göre farklı müfredatlar uygulanır.
 • Normal programdaki öğrenciler 4 yılsonunda GCE “N” (Singapore- Cambridge General Certificate of Education) adı verilen düzey belirleme sınavına girerler. Sınavda başarılı olan öğrenciler bir yıl daha ortaöğretime devam eder ve GCE “O” düzeyi sınavına girmeye hak kazanır.
 • “Açık” programdaki öğrenciler 4 yılın sonunda “O” düzeyi sınavına girerler. “O” düzeyi sınavından iyi sonuç alan öğrenciler Genç Kolejlerine, Politekniklere veya Teknik Enstitü isimli okullara devam edebilirler.
 • “N” düzeyi sınavında yeterli olamayan öğrenciler Teknik Eğitim Enstitülerinde teknik ve mesleki eğitim alırlar “Normal Teknik” programındaki öğrenciler, Teknik Eğitim Enstitüsü ile teknik- mesleki eğitim almak için hazırlanmaktadırlar. “Özel ve Açık Program’da öğrenciler 4 yıl eğitim sonunda GCE “O” olarak adlandırılan düzey belirleme sınavına girerler.

ÜNİVERSİTE ÖNCESİ PROGRAMLAR

 •  TEKNİK EĞİTİM
 • Öğrencilerin tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak devam edebildikleri okullardır yaş arası öğrenciler bu okullara devam eder.
 • Yaparak öğrenme temel alınır.
 • Teknik eğitim enstitüleri, hem okulu bırakmak isteyen gençler hem de bir işte profesyonel olarak çalışan kişilere eğitim veren bir kurumdur.
 • Öğrenciler belirli endüstri alanlarında –elektrik, otomasyon, denizcilik, havacılık- eğitim alırlar.
 • POLİTEKNİK OKULLAR
 • Endüstriye ara eleman yetiştiren programlardır. Bu kurumlarda işletme, dijital medya, iletişim ve üretim gibi alanlarda eğitim yapılır.

ÜNİVERSİTELER

 • Singapur’da 4 devlet üniversitesi bulunmaktadır.
 • Technological University” 2010 yılında en iyi yüz üniversite listesine girmiştir.
 • Singapur’daki devlet üniversitelerinin giriş koşulları çok ağırdır ve amaçları en yüksek kabiliyetteki öğrencileri çekebilmektir.

 

 

 

TÜRKİYE VE SİNGAPUR EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE SİNGAPUR
1- Programlar ve yasal düzenlemeler merkezden yapılır. Programlar ve yasal düzenlemeler merkezden yapılır.(Kısmen esneklik payı)
2- 12 yıl zorunlu eğitim 6 yıl zorunlu eğitim
3- Eğitim dili Türkçe Eğitim dili İnglizce ve Çince/Malay/Tamil
4- Homeschooling yok Homeschooling var
5- Okul sistemi yapılandırması 4+4+4 Okul sistemi yapılandırması 6+4/5+1/3
6- Yükseköğretime geçişte merkezi Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) vardır. Yükseköğretime geçişte önkoşul olarak merkezi sınavları vardır fakat okulların ayrıca özel koşulları da vardır.
7- Türkiye’de bir eğitim yılı iki dönemden oluşur. Singapur’da bir eğitim yılı dört dönemden oluşmaktadır.

 

SİNGAPUR’DA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 

Singapur’da öğretmenlerin hem seçilmesine hem yetiştirilmesine büyük özen gösterilmekte güçlü bir eğitim-öğretim ordusu kurulması hedeflenmektedir. Öğretmenlerin durumlarının değerlendirildiği bir araştırmada Singapur’un öğretmen profesyonelliğinde ilk üçte yer aldığı görülmektedir (TALIS, 2013). Bu nedenle Singapur’da öğretmen yetiştirmede öne çıkan unsurlar öğretmen niteliğinin yüksek tutulması, öğretmen yetiştiren kurumlara yalnızca en başarılı öğrencilerin alınması, öğretmenlerin öğrenim programının oluşmasına doğrudan katkı sağlaması ve kendilerini sürekli geliştirmeleri, Singapur’un başarısında etkili rol oynadığı ileri sürülebilir. Hizmet öncesi öğretmen yetiştirmeye en az hizmet içi eğitim kadar önem verilmektedir. Öğretmen adayları eğitim süreçlerinde okullarla içe içe eğitim almakta ve staj uygulamalarına aşırı önem verilmektedir. Örneğin, Türkiye’de 8 saatlik staj uygulaması yapılırken bu sayı Singapur’da Türkiye’nin üç katıdır. Mezun olan öğretmen adayları, okul yöneticilerinin de katıldığı jürilerce her bulundukları gruplardaki en başarılı üçte birlik bölümden seçilmektedir. Sadece akademik yeterliğe değil aynı zamanda öğretmen adaylarının karakter yapısı, mesleki yatkınlık gibi niteliklerine de bakılmaktadır. Öğretmenlik mesleğinin statüsü yüksek bir meslek olarak görülmesinin diğer bir sebebi de bu şekilde eğitilmek üzere seçilen öğretmen adaylarının maaşlarının yanı sıra aylık ek ödenek almalarıdır. Ayrıca yüksek başarılı öğretmenlere ek ödemeler deyapılmaktadır. Bütün öğretmenler, Nanyang Teknoloji Üniversitesine bağlı Ulusal Eğitim Enstitüsü’nde (NIE) eğitim görmekte ve kabul aşamasındaki eğitim düzeylerine göre; öğretmen adayları lisans, lisansüstü veya mesleki eğitim almaktadırlar. Ulusal Eğitim Enstitüsü,  QS Dünya Üniversite sıralamasında dünyada 13, Asya’da ise 2. sıradadır. Adaylar, en az üç yıl süreyle öğretmenlik yapmakla yükümlüdürler. Hizmet içinde ise öğretmenlere yıllık 100 saatlik mesleki gelişim programı sunulmaktadır. Ayrıca etkili bir performans değerlendirme sistemi yürütülmektedir. Öğretmenlerin, öğrencilerin akademik ve karakter gelişimlerine katkıları, anne babalarla ve çeşitli toplum kesimleriyle işbirliği düzeyleri, meslektaşlarına ve okullarına katkıları değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler sonucunda başarısı düşük öğretmenlere yardım sağlanmakta, yalnızca iyileşme göstermedikleri durumda işten el çektirilmektedir. Mesleğinin ilk yıllarında olan öğretmenlere de ayrı bir hassasiyet gösterilmekte, hizmetteki ilk üç yılları boyunca, sürekli danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Öğretmen yetiştirme sistemi seçme, hizmet öncesi eğitim, hizmet içi eğitim ve istihdam süreçlerinden oluşmakta ve yoğun bir biçimde uygulanmaktadır. Öğretmen yeterlikleri eğitimde başarıyı büyük oranda etkilemektedir. Singapur’da öğretmenlik mesleğini sürdüren bireylerin profilleri incelendiğinde, 50 ve üzerindeki yaşa sahip öğretmen oranının (%15) çok düşük olduğu dikkat çeken bir unsurdur. Ayrıca, öğretmenlerin %15’inin master veya doktora derecesinde eğitime sahip olduğu da görülmektedir. Öğretmenlerin meslekte bulunma yılları incelendiğinde öğretmenlerin yarısının mesleklerinin ilk 10 yılında oldukları görülmektedir (Singapore in Figures, 2016).

 

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da eğitimde başarıyı etkileyebilen diğer bir faktördür. Singapur’da bu hususta da son 5 yılda önemli gelişme gösterilmiştir. 2010 yılında ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 19 iken 2015 yılında bu sayı 16’ya düşmüştür. Ortaöğretimde ise 2010 yılında 16 iken bu sayı 2015 yılında 12’ye düşmüştür (Education at a Glance Singapore, 2016). Ancak sınıflardaki öğrenci sayısı çok da düşük düzeyde değildir. İlköğretimde ortalama bir sınıftaki öğrenci sayısı 33 iken bu sayı ortaöğretimde 34’tür. Diğer bir etken ise küçük bir ülke olmasından dolayı Singapur’da çok az okulun bulunmasıdır. Bu sayede okullara daha fazla özen gösterilmekte, eğitimin niteliği artmaktadır. Singapur’da toplamda 141 devlet 41 özel ilköğretim, 119 devlet 28 özel ortaöğretim kurumu bulunmaktadır. Özel okullar da devlet desteğindedir. İlköğretimde toplam kayıtlı öğrenci sayısı 231 bin, ortaöğretimde ise 166 bindir. İlköğretimdeki toplam öğretmen sayısı 14 bin, ortaöğretimde ise 13 bindir. Okul yöneticisi sayılarına bakıldığında ise ilköğretimde toplam 190 müdür bulunmakta ve bunların 144’ü bayandır.  Ortaöğretimde ise toplamda 156 müdür bulunmakta ve bunların 81’i bayandır (Singapore in Figures, 2016).Okullaşma oranları da eğitimde başarıyı getiren önemli faktörlerdendir. Singapur’daki okullaşma oranlarına bakıldığında ilkokulda okullaşma oranının 2010 yılından beri %100 olduğu görülmektedir. Ortaöğretimde okullaşma oranları da 2014 yılından beri %99,5’tir (Education at a Glance Singapore, 2016).

Eğitimde İstenen Sonuçlar
İlköğretim Ortaöğretim Yüksekokul
İlköğretimin sonunda öğrenciler;

* doğruyu yanlıştan ayırt edebilmeli,
* öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmayı öğrenmeli,
* başkalarıyla arkadaşlık kurabilmeli,
* merak duygusunu geliştirmiş olmalı,
* başkalarını düşünebilmeli,
* kendilerini ifade edebilmeli,
* kendi çalışmaları ile gurur duymalı,
* sağlıklı alışkanlıklar geliştirmeli,
* Singapur’u sevmelidirler.

Ortaöğretimin sonunda öğrenciler;

*ahlaki bütünlüğe sahip olmalı,
* başkalarını önemsemeli ve onlar için        endişelenmeli,
* takım çalışması yapabilmeli,
* her emeğe saygı duymayı öğrenmeli,
* girişimci ve yenilikçi olmalı,
* ileriki eğitim hayatları için geniş tabanlı bir temele sahip olmalı,
* kendi yeteneklerine inanmalı,
* estetiği takdir etmeli,
* Singapur’u tanımalı ve ona inanmalıdırlar.

İki yıllık yüksekokul sonunda
öğrenciler;* esnek düşünebilmeli ve kararlı olmalı,
* sosyal sorumluluk duygusuna sahip olmalı,
* kendilerini ve başkalarını nasıl motive edeceğini bilmeli,
* girişimci ve yaratıcı ruha sahip olmalı,
* bağımsız ve yaratıcı düşünebilmeli,
* yaşama coşkusuna sahip olmalı,
* Singapur’u geliştirecek gerekliliklerin farkında olmalıdırlar.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) etkin kullanımı

Bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim için dönüşümü kolaylaştıran bir güçtür. Bu teknolojiler yoluyla, öğrencilerin öğrenmeye aktif katılımını sağlanarak kendi potansiyellerinin farkına varmalarına yardımcı olunur (Barber ve Mourshed, 2009). BİT’lerin eğitim ortamında kullanımı bilgi çağı için gerekli olan becerilerin gelişimini destekler ve otantik öğrenme aktiviteleri ile bilginin özümsenmesine katkı sağlar (UNESCO, 2011). Bilgisayar tabanlı programlar ve multimedya araçları; öğrencilerin dikkatini çekmek ve bağımsız öğrenmeyi teşvik etmek, üst düzey düşünme becerilerini zenginleştirmek, medya okuryazarlığını artırmak ve öğrencileri dijital dünyaya hazırlamak için kullanılmaktadır (Kennedy, Manise ve Montgomery, 2008). Singapur, küresel rekabette ekonomisini geliştirmek ve hızla gelişen teknolojiyi takip edebilmek
için BİT altyapısını sürekli iyileştirmektedir. 1997’den beri her biri beş yılı kapsayan üç tane Bilgi Teknolojileri Temel Planı geliştirilip uygulanmıştır. Günümüzde geçerli olan 2008 yılında hazırlanan Üçüncü Bilgi Teknolojileri Temel Planı, 2009-2014 yıllarını kapsamaktadır. Bu planın amaçları arasında; öğrencilerin öz-yönetimli öğrenme becerilerini güçlendirmek, öğrenme ortamını etkili bir şekilde biçimlendirmek, her yerde öğrenimi gerçekleştirmek, öğrencinin derinlemesine ve üst düzey öğrenmesine destek olmak yer almaktadır (UNESCO, 2011).

 

Matematik, fen bilimleri öğretimine ve teknik becerilere verilen önem

Fen bilimleri ve matematikte başarılı olan ülkeler, düzenli bir şekilde eğitim sistemlerini bir bütün olarak inceleyip değerlendirirler. Öğretmenler eğitimin alt kademelerinde bile öğrencilerin kişisel çıkarımlarda bulunabilmelerine önem vererek üst düzey problem çözme becerilerini öğretmek için çabalarlar (Kennedy, Manise ve Montgomery, 2008). Singapur; matematik, fen bilimleri öğretimine ve teknik becerilerin evrensel gelişimi üzerine yoğunlaşmıştır. Başlangıç düzeyindeki her öğrenci için güçlü bir matematik ve fen bilimleri temeli oluşturulmasının, öğrencilerin gelecekteki başarılarında önemli bir etken olduğu düşüncesi hâkimdir. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde matematik ve fen bilimleri her öğrencinin alması gereken temel dersler arasında yer almaktadır. Öğrencilerin 1. sınıfa başlamasıyla birlikte matematik, 3. sınıftan itibaren ise fen dersi okutulmaktadır. Öğrenciler ortaöğretimden itibaren matematik ve fen bilimleri dersini bu alanın uzmanı olan öğretmenlerden alırlar (OECD, 2012). Özellikle matematikte Singapur modeli, Amerika dahil birçok ülkede takdir edilip kullanılmaktadır. Matematik öğretmenlerinin görevi öğrencilere “matematik duyusu (math sense)” aşılamaktır. Matematik derslerinde, sorulan soruların tek bir doğru cevabını buldurmak yerine temel amaç öğrencilerin matematik probleminin nasıl çözüleceğini kavramalarını sağlamaktır. Ayrıca matematik kitaplarının kapsamı çok geniş değildir. Bu durum, öğrencilerin temel kavramları derinlemesine öğrenmesini kolaylaştırmaktadır (CIU, 2008).

 

KAYNAKLAR: 

https://gezimanya.com/asya/singapur-hakkinda-temel-bilgiler

https://prezi.com/uhng1dhpo1vn/singapurun-egitim-sistemi/

http://slideplayer.biz.tr/slide/12065850/

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/2221

http://www.kamudanhaber.net/singapur-egitim-sis

temi-makale,3304.html

Levent Faruk, Yazıcı Esra ”Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi” Eğitim Bilimleri Dergisi, Ocak 2014,ss/pp: 121-143

https://www.youtube.com/watch?v=tl7ObYIgCRI

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir