Osmanlı Ve Avrupa – HALİL İNALCIK

Osmanlı Ve Avrupa – HALİL İNALCIK

 

Sayfa Sayısı : 272

Ebat : 14×21

İlk Baskı Yılı : 2017

 

Arka Kapak

“15. ve 16. yüzyıllar Avrupa’sı, zamanın büyük politik-ekonomik gücü Osmanlı’yı hesaba katmadan anlaşılamaz.”
“Avrupa tarihiyle Osmanlı tarihi iki paralel tarihtir; bu nedenle iki dünyanın tarihi karşılaştırmalı olarak incelenmelidir.”

                                                                                                                                                                                               Halil İnalcık

   15. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı, Avrupa tarihini şekillendirmede çok önemli bir rol oynamıştır. Osmanlı’ya referansta bulunmaksızın raison d’etat, reel politik, güç dengesi ve hatta Avrupa kimliği gibi kavramları açıklamak mümkün değildir. Osmanlı ile Avrupa arasında karşılıklı etkiler aşikâr olduğu halde maalesef bu etkileşim Batı tarihçiliğinde çok fazla dikkate alınmamıştır.
Hristiyan Haçlı geleneği, uzun süren savaşlara bağlı olarak gelişen düşmanlık, kültürel yabancılaşma gibi bazı tarihsel nedenlerden ötürü ve belki de Osmanlı’nın Aydınlanma sürecinin dışında kalması dolayısıyla Osmanlılar Batı tarihçiliğinde genellikle Avrupa ve Avrupalılığın karşıtı ve antitezi olarak ele alınmıştır. Oysa taraflar arasında çatışmadan çok daha fazlası mevcuttur.
Osmanlı Devleti’nin modern Avrupa’yı şekillendirmedeki etkileriyle birlikte Batı tarihindeki yeri ve Avrupa’yla arasındaki siyasi-ekonomik ilişkiler, sosyo-kültürel bir karşılaşma olarak en büyük tarihçilerimizden Halil İnalcık’ın kaleminden, Osmanlı ve Avrupa’da…

 

 

Yorum

Okumaktan keyif aldığım bir nitelikli eser daha. Usta tarihçimiz Osmanlı’nın dünyadaki yerinin ve Osmanlı – Avrupa sentezini objektif bir biçimde bizlere sunuyor. Avrupa tarihi ekonomik ve kültürel açıdan incelenirken bazı araştırmacıların bu incelemelerde Osmanlı Devleti etkisinden bahsetmemelerine karşın hocamız, Osmanlı Devleti olmadan bu koca tarihin net bir şekilde anlaşılamayacağını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Osmanlı ve Avrupa etkileşimini tarihteki kritik olaylar üzerinden açıklamakla birlikte bazı tespitlerde bulunuyor. Ayrıca Osmanlı toplum yapısını ve kültürünü derin bir şekilde incelerken ister istemez tarihin tozlu sayfaları gözümüzde canlanıyor ve doğrularımızla birlikte yaptığımız hataları da görerek ders çıkarmamıza imkan sağlıyor. Diğer taraftan hocamız, Max Weber gibi düşünürlerin fikirlerini tartıştığından farklı bakış açılarını görebiliyoruz. Oldukça bilgi yüklü bir kitap olduğundan ötürü titizlikle okunmasında fayda var. Herkesin kütüphanesinde bulunması gereken bir kitap. Tarihimizi daha yakından tanımak isteyen herkese tavsiye ederim.  İyi okumalar…

 

Alıntılar :

” Statü düzeni sınıf düzeninin zıddıdır. Sosyal sınıfı sadece emek piyasalarının ürünü tarafından koşullandırılan ekonomik çıkarlar tarafından belirlenirken, statü grupları siyasi güç veya egemenlik tarafından yaratılır.” sf. 65

” Mustafa Kemal tarafından seçilen ”inkılap” kelimesi şiddetsiz dönüşüm ya da radikal değişim anlamına geliyordu.” sf. 110

” Osmanlı’nın açık pazar politikası, Avrupa merkantalizminin tamamen tersi ekonomik anlayıştan, iç pazarda malların bolluk ve ucuzluğunun ilke edinen bir ekonomi anlayışından(economy of plenty) kaynaklanıyordu.” sf. 136

”Bir toplum, yalnız değer sisteminin de ötesinde bizzat kendi varlığının tehdit altına girdiğini görünce düşmanın silahı almakta tereddüt göstermez.” sf. 185

”Erdel üzeridnen Orta Avrupa’ya sevk edilen kıymetli Gördes, Uşak vb. halılar bugün Transilvanya’da Braşov katedralinde zengin bir koleksiyon halinde sergilenmektedir. Alman, İtalyan, Hollanda ressamlarını ( Lotto, Carpacclo, Holbein, vb.) hayran bırakan desen ve renkleriyle Türk halıları onlar tarafından tablolarında kopya ediliyordu. Biz bugün kaybolmuş

olan eski Osmanlı halı sanatı özelliklerini bu tablolardan öğrenmekteyiz. ” sf. 192

 

 

”Ne mutlu okumuş olana, Ne mutlu bize.”

 – Mert Fatih TURANLI

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir