Güney Kore Eğitim Sistemi

Güney Kore Eğitim Sistemi

Güney Kore Hakkında Genel Bilgiler

Yaygın olarak kullanılan adıyla Güney Kore, resmi adıyla Kore Cumhuriyeti, Asya’nın doğusundaki Kore Yarımadası’nın güneyinde yer almaktadır. Kuzeyde tek kara komşusu olan Kuzey Kore diğer yönlerde ise Japon Denizi ve Sarı Deniz tarafından çevrilmiştir. Denizlerin ötesinde, batıda Çin, doğuda Japonya, güneyde Tayvan ile komşudur. Ülkenin nüfusu ise 50 milyon 924 bin 172’dir.(2016)

 

Eğitim Sistemi

Güney Kore eğitim sistemi, 6+3+3+4 yıl şeklinde düzenlenmiştir. Okul öncesi ve lise eğitimi zorunlu değildir. İlköğretime başlama yaşı yedi olup, az sayıdaki özel okul dışında ücretsizdir. Güney Kore’de eğitimden sorumlu devlet kurumu Milli Eğitim Bakanlığı’dır. Okulların finansal kaynakları çoğunlukla devlet ödeneği ve öğrenci harçlarından oluşmaktadır. %98 okur-yazar oranına sahip olan bu ülkenin öğrencileri günde yaklaşık 12-14 saat eğitim görmektedirler. Öğrenciler akşam saat 5’e kadar okulda eğitim gördükten sonra 9’a kadar zorunlu etüt programlarına katılırlar. Saat 11’e kadar çalışan bir öğrenci görmek, Güney Kore’de oldukça normal karşılanır.

Güney Kore’de bir eğitim-öğretim yılı, 17 haftalık iki dönemdeki en az 220 günden oluşmaktadır. Eğitim-Öğretim, mart ayında başlamaktadır. Temmuz ortasından itibaren 45 günlük sömestr tatilinden sonra ikinci dönem eylül ayında başlar. Ocak-Şubat aylarında 70 günlük kış tatili yapılır. Öğrenciler ayda sadece 2 cumartesi okula gitmektedirler. Dersler, ilkokulda40, ortaokulda 45, lisede 50 dakika sürelidir. Okullar hava ve mevsim koşullarına, öğrenci ihtiyaçlarına, dersin gereksinimlerine ve okulun durumuna göre ders saatlerinde değişiklik yapabilmektedirler.

1’inci ve 2’nci sınıflarda değerlendirme betimleyici açıllamalarla yapılmakta, not kullanılmamaktadır. 3-12’nci sınıflarda ise beşli notlandırma ölçeği kullanılır. Buna göre:

 • 90 ve üstü : A
 • 80-89 : B
 • 70-79 : C
 • 60-69 : D
 • 59 ve altı : F olarak değerlendirilir.

Öğretim Programları

Güney Kore’de ulusal müfredat, her öğretim yılı için öğretilecek olan konuları ve her konu için ayrılacak zamanı belirlemektedir. Bu müfredat, ders kitapları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini değerlendirme yöntemleri için genel kuralları sağlamak için kriterler geliştirmektedir. Ancak yerel eğitim yetkilileri ve okullar tarafından değişiklik yapan bazı birimler de vardır.

Yedinci Müfredat, geçmişteki müfredatların aksine, öğrenci odaklı, bireysel yetenek, yatkınlık ve yaratıcılığı vurgulayan öğrenci odaklı bir müfredattır. Bu müfredat eğitimli bir kişinin sahip olması gereken özellikleri şu şekilde tanımlamaktadır:

 • Bütün kişilik gelişiminin temelini bireysellikte arayan bir kişi,
 • Temel yaratıcılık becerileri için belli bir kapasite gösteren bir kişi,
 • Geniş kültür yelpazesi içinde öncü bir kariyere öncülük eden bir kişi,
 • Milli kültürü anlamanın yanında bu kültüre yeni değer katan bir kişi,
 • Demokratik sivil bilinç temelinde toplumun gelişimine katkıda bulunan bir kişi.

Anaokul Eğitimi

Burada çocuklar ilkokula hazırlanır ve ortalama günde 3 saat burada bulunurlar. Yaş aralığı 3-5 arasıdır. Devlet ilkokuldan önceki 1 yıl okul öncesi eğitimi ücretsiz sağlamaktadır. Devlet ayrıca özel okul öncesi kurumlarına da bütçe ayırmaktadır.

İlkokul Eğitimi

Okula başlama yaşı 6 olup yıllık ilköğretim zorunlu ve parasızdır. İlköğretimde okullaşma oranı %99,9 dur. Sınıf mevcutları ortalaması 35 civarıdır. Burada amaç çocuklara temel eğitim vermek ve onları duyarlı bir vatandaş olma yolunda ilk adımlarını atmalarında yardımcı olmaktır. Yılda yaklaşık 220 gün süren bu eğitim döneminde ahlak eğitimi, Kore dili, toplumsal incelemeler, matematik, fen, müzik, resim, el sanatları, beden eğitimi ve kabiliyetlerini keşfetmelerini sağlayan dersler ve eğitimler verilir. İlkokul öğretmenlerinin tamamı 4 yıllık üniversite mezunudur.

Ortaokul Eğitimi

İlkokulu bitirmiş olan 12-14 yaşlarındaki çocuklar ortaokula başlamaya hak kazanır. 11 temel ya da zorunlu dersten oluşan bu dönem de mesleki kurslar ve seçmeli derslerle mesleki yönlendirme yapılır. 1970 yılında ortaokullarda ki öğrenci-öğretmen oranı 42,3 iken bu rakam 2000 yılında 20,1 olmuştur.

Lise Eğitimi

Yaş aralığı 17-19 arasındadır ve liselerde eğitim 3 yıldır. Lise mezunu öğrenci oranı %97’dir.  Liseye girişte öğrenciler kendilerine tamamıyla yön verecekleri bir döneme gelmiş olurlar. Kişinin karakteri, yaratıcılığı, analitik düşünme yeteneği, kabiliyetleri ve hedefleri doğrultusunda bir liseye giderler. Üniversiteye hazırlayan akademik eğitim 11. sınıfta alan seçimini (sosyal bilimler, fen bilimleri ve mesleki eğitim) yaparlar. Yetenekli öğrencileri tespit edip potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlarlar.

Yükseköğretim

Ortaöğretimden yükseköğretim kurumuna geçiş için zorunlu olan ve her sene yapılan ulusal bir sınav mevcuttur. Akademik yetenek testi 5 bölümden oluşur; anadil sınavı, matematik sınavı, yabancı dil sınavı (İng.), sosyal bilimler, fen bilimleri, mesleki eğitim, ikinci yabancı dil sınavı (Çince).

Güney Kore’de Öğretmen

Öğretmenlik mesleği Güney Kore’de saygı duyulan bir meslek olmasının yanında, daimi bir iş ve iyi çalışma koşullarına sahip bir meslek seçimidir. Öğretmenlik mesleğinin aileler tarafından saygı görmesi ve toplumda yüksek bir statüye sahip olmasından dolayı gençler tarafından tercih sebebi olan bir meslektir. Güney Kore İlk ve Ortaöğretim Kanunun 2. bölüm madde 21’de öğretmenler; ilköğretim öğretmeni, ortaöğretim öğretmeni, asistan öğretmen, profesyonel danışman, bakıcı öğretmenler şeklinde sınıflandırılmıştır.

Öğretmen adayları 4 yıllık bir program bitirdiklerinde öğretmenlik sertifikası alabilmektedirler. Öğretmen adaylarının alacakları bu sertifika ikinci derece bir sertifikadır ve öğretmen adayları 3 yıllık bir öğretmenlik deneyiminden ve 15 kredilik hizmet içi eğitimden sonra birinci derece sertifika almaya hak kazanırlar. İlkokul öğretmenliğindeki gibi, tam teşekküllü eğitim programlarında ortaokul öğretmeni olarak eğitilen öğrenciler kredilerinin % 30’u genel konulardan, geri kalan % 70’i ise ana konular ve öğretmen eğitimi derslerinden tamamlamaları ve bir bitirme tezi yazmaları gerekmektedir.

Güney Kore’de öğretmenlerin mesleğe başladıktan sonra bir sertifika almalarına veya lisansüstü eğitim yapma zorunlulukları yoktur. Ancak Güney Kore öğretmenlerin en az yılda otuz gün hizmet içi eğitim alma zorunlulukları vardır. Güney Kore öğretmenlerin hizmet içi eğitime katılma oranları OECD ülkelerin üzerinde olduğu göze çarpmaktadır. 2012 yılında Güney Kore’de yeni göreve başlamış bir ilköğretim öğretmeninin satın alma gücü paritesine göre yıllık maaşı 28.591 Dolar iken, on yıl sonra 42. 972 Dloar, on beş yıl sonra ise 50.145 Dolar olmaktadır (OECD, 2014).

Ek Bilgiler 

 • 11. sınıfta alan seçimi yapılır.
 • Güney Kore’deki okullarda terlik kullanılır, ayakkabı yasaktır.
 • Okul temizliği Japonya’da olduğu gibi öğrenciler tarafından yapılır fakat Güney Kore’de hastalığa yakalanmamak için tuvalet gibi yerlerin temizliğini hademeler yapar.
 • Okullarda oyunculuk eğitimi veriliyor.
 • Her beş yılda bir öğretmenin okulu değiştirilir.
 • 65 yaşında emekli olma garantileri vardır.
 • İngilizce eğitimine oldukça önem verilir. Yurt dışından ana dili İngilizce olan öğretmenler getirilir.
 • Hagwon adı verilen okul sonrası gece okulları bulunur.

 

 

KAYNAKLAR :

http://vergialgi.net/ekonomi-maliye/guney-kore-egitim-sistemi-ve-olumune-basarili-cocuklar/ İmdat Türkay

http://40dk.com/v2/guney-kore-egitim-sistemi/

https://listelist.com/guney-kore-egitim-si

stemi/

https://www.classbase.com/countries/South-Korea/Education-System

https://transferwise.com/gb/blog/south-korean-education-overview

 

Güney Kore Eğitim Sistemi” için 14 yorum

 • 5 Mart 2018 tarihinde, saat 16:56
  Permalink

  Fatih bey araştırma için teşekkür ederiz,müsaadeniz varsa bilgileri ödevimde kullanabilir miyim acaba?

  Yanıtla
  • 6 Mart 2018 tarihinde, saat 00:10
   Permalink

   Rica ederim. Tabii ki kullanabilirsiniz.

   Yanıtla
 • 9 Haziran 2018 tarihinde, saat 13:07
  Permalink

  çocukları çok sıkıyorlar ve okuldaki güzel anı bırakmalarına engel oluyorlar ve güney kore intihar oranlarının en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında 2. buda oradaki adaletsizliklerden ve öğrenci intiharlarından çok sık bir eğitim programlarından kaynaklanıyor düşük puan alan öğrenciler rezil ediliyot

  Yanıtla
 • 22 Kasım 2018 tarihinde, saat 04:52
  Permalink

  Merhabalar,
  4 yıldır Kore’de yaşayan ve araştıran bir eğitimci olarak belirtmek isterim ki; yazınızda Kore eğitim sistemiyle alakalı yanlış bilgiler var. Sadece şunu söyleyebilirim. Öğretmenlerin askerlikten muaf olduğu bilgisi tamamen yanlış. Yazınızın altına kaynak belirtmişsiniz ama sanırım dolaşımda olan yanlış bilgiler başka yazılarda da referans olarak kullanılıyor. Bunu tek tek düzeltmek için vaktim yok.

  Yanıtla
  • 24 Kasım 2018 tarihinde, saat 17:25
   Permalink

   Merhaba Hocam
   Öncelikle yanlış bilgi hakkında yorum yapma gereğinde bulunduğunuz için teşekkür ederim. Kore’nin eğitim sistemini bizzat yerinde görmeyi isterdim fakat yapılan araştırmalar ve elde edilen bilgilerden yola çıkıyorum. Maksadım öğrencilere ve merak eden, araştıran insanlara yardımcı olmak. Yanlışı mazur görün lütfen. Kore eğitiminin bizzat içinde bulunduğunuz için eklemek istediğiniz veya yanlış bulduğunuz başka bir bilgi varsa yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.

   Yanıtla
 • 12 Haziran 2019 tarihinde, saat 15:55
  Permalink

  Peki Kore’de sınıfta kalma gibi bir sorun var mı? Ortaokulda, Lisede veya Üniversitede öğrenciler sınıfta kalıyor mu?
  Cevaplarsanız sevinirim..

  Yanıtla
  • 15 Eylül 2019 tarihinde, saat 14:56
   Permalink

   İncelediğim kaynaklarda bu konuya hiç rastlamadım hocam. Ama genel olarak bir değerlendirme ölçütleri var. Bir üst sınıfa geçebilmeleri için derslerden başarılı olmaları gerekiyor. Değerlendirme ölçütleri ise şöyle :

   90-100 Mükemmel / Soo
   80-89 Çok İyi / Woo
   70-79 İyi / Mi
   60-69 Tatminkar / Yang
   0-59 Zayıf / Ga

   Yanıtla
 • 4 Ocak 2020 tarihinde, saat 18:16
  Permalink

  Aslında gece etütleri (17:00-23:00) çok iyi, bence Türkiye’de de olmalı. Ve okulda terlikle gezmek harika olurdu 😂

  Yanıtla
 • 29 Şubat 2020 tarihinde, saat 15:42
  Permalink

  ödev veriliyor mu ?veriliyorsa nasıl veriliyor oranı nedir bilgilendirir misiniz?

  Yanıtla
  • 29 Mart 2020 tarihinde, saat 10:46
   Permalink

   Elbette ödev veriliyor ancak çocuklar sabah saat 8’den akşam yaklaşık 10’a kadar eğitim gördükleri için ödeve ayıracakları zamanları pek yok. Buna bağlı olarak haftalık ödeve ayırdıkları zaman ortalama 2.9 saat.

   Yanıtla
 • 6 Mayıs 2020 tarihinde, saat 20:34
  Permalink

  Peki bu yazdıklarınız sadece devlet okulları için mi geçerli? Yani okullarda terlik giyme zorunluluğu özel kurumların açtığı okularda da mı var? Bilgilendirirseniz sevinirim…

  Yanıtla
 • 2 Temmuz 2020 tarihinde, saat 16:43
  Permalink

  Kore’de bir lise öğrencisi günde kaç saat öğrenim görüyor?

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir