Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi

Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi

Amerika Birleşik Devletleri – Genel Bilgiler

Amerika Birleşik Devletleri 9,8 milyon kilometrekare yüzölçümüyle dünyanın toprak olarak en büyük ülkeleri arasında yer almaktadır. Dünyanın en popüler göç alan ülkesi, çok sayıda kültürü de içinde barındırmaktadır. Çin ve Hindistan’ın ardından gelerek dünyanın en kalabalık ülkesi konumunda olan Amerika, 50 eyaletten ve bir federal bölgeden oluşan bir federal anayasa cumhuriyettir. Amerika federal bölgesi ise Washington DC’dir. 48’i bir arada, diğer ikisi Hawaii Adaları ve Alaska‘dan oluşan eyaletlerin kendi yasalarını yapma ve yönetme hakları vardır. Ülkenin resmi kuruluş tarihi 4 Temmuz 1776’dır. Ülkenin %73’nü Hristiyanlar oluşturur ve nüfusu yaklaşık 317 milyondur.(Detaylı Bilgi)

 

 

 EĞİTİM SİSTEMİ

Türkiye ile Amerika eğitim sistemlerine baktığımızda bu iki sistem arasında birçok farklılıklar görmemiz mümkün. Bu farklara kısaca değinecek olursak;

Amerika’da, Türkiye’deki ezber odaklı eğitimin aksine daha çok  öğrencilerin derse katılımını teşvik eden bir metod kullanılır. Öğrenciler ders içerisinde sürekli olarak öğretmenlerine sorular sorarak aktif olmaya çalışırlar. Sınıfta pasif durumda olan öğrenciler var ise öğretmen, bu öğrencilerin derse katılımında yardımcı olur. Başka bir fark ise Türkiye’de olduğu gibi merkezi eğitim sisteminin Amerika’da olmamasıdır. Her eyalet verdiği eğitimden sorumludur. Eyaletler, kendi müfredatını ve hedeflerini belirler daha sonra bunları uygular.

Öğretmenler öğrencilere verilecek olan ders kitabı ve haftalık okumaları belirleyebilirler. Ayrıca öğrencilerin her dönem ödev hazırlamaları istenir. Öğrenciler ve öğretmenler okula istediği kıyafetle gitmekte özgürdür, okulların belli bir üniforması yoktur. Dersler yüzlerce öğrencinin bulunduğu kalabalık sınıflarda yapıldığı gibi birkaç kişilik butik sınıflarda da yapılabilir.

 

GENEL ÖZELLİKLER

 • Eyaletler ve yerel yönetim odaklı eğitim
 • Zorunlu ve ücretsiz eğitim (Eyaletlere göre zorunlu eğitim yaşı değişmektedir.30 eyalette 16 yaşına kadar 9 eyalette 17 yaşına kadar 11 eyalet ve District of Columbia’da 18 yaşına kadar.Bütün bireyler en azından 16 yaşında kadar zorunlu eğitim almak zorundadır. Zorunlu eğitim kamu okullarında ücretsizdir.)
 • Eğitimde ortalama 180-181 iş günü
 • Esnek eğitim yapısı
 • Eğitim Finansmanı kısmen federal devlet kısmen de yerel odaklıdır. (U.S. Department of Education – %7, Eyaletler – %50, Yerel Yönetimler – %41, Özel kuruluş ve kişiler – %2)
 • Eğitimden sorumlu bir bakanlık yoktur. Sorumluluklar eyaletlere bırakılmıştır.

 

Federal Hükümetin Rolü

 • Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak
 • Yerel çabaları, özel sektörü, toplumsal örgütleri, velileri ve öğrencileri eğitimin kalitesini geliştirmeye yönelik teşvik etmek
 • Toplumun, velinin ve öğrencilerin eyalet eğitim programlarına ilişkin ilgilerini arttırmak
 • Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek
 • Federal finans kaynaklarından eğitime ayrılanları yönetmek
 • Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi konusunda yasal yetki ve sorumluluklar bazılarında eyalet meclislerine ait

 

EĞİTİM YAPISI

Amerika’da eğitim yapısı eyaletten eyalete farklılık göstermektedir. Dört farklı eğitim yapısı bulunmaktadır.

 • 6 yıl ilkokul + 6 yıl lise
 • 8 yıl ilköğretim +4 yıl lise
 • 5 yıl ilkokul + 3 yıl ortaokul + 3 yıl lise
 • 4 yıl ilkokul + 4 yıl ortaokul + 4 yıl lise

 

OKUL ÖNCESİ
(PRE-PRIMARY SCHOOL)
• Okul Öncesi
İLKÖĞRETİM
(ELEMENTARY SCHOOL)
• İlkokul
ORTAOKUL
(JUNIOR HIGH SCHOOL)
• Ortaokul
LİSE
(SENIOR HIGH SCHOOL)
• Akademik Program
• Mesleki Program
LİSE SONRASI EĞİTİM
(POST SECONDARY)
•Kolejler
•Üniversiteler

 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

Okul öncesi eğitim programlarını amacı çocukları ilköğretime hazırlamak, kendilerine güvenlerini artırmak, arkadaşlarıyla iyi geçinmelerini öğretmek, iyi çalışma ve oyun alışkanlıkları kazandırmaktır.

 • Kreşler, gündüz bakım evleri ve anaokulları (nursery school, preschool, day care centers, prekindergarten ve kindergarten)
 • Head Start Programı (Düşük gelirli, 3-4 yaş)
 • Early Reading First Programı
 • Ortalama 20 kişilik sınıflar

 

 

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM EĞİTİMİ

3. Seviye eğitim olarak da adlandırabileceğimiz ilkokul 6 yıl sürmektedir ve sonrasında 6 yıllık 2. seviye eğitime yani ortaöğretime geçiş yapılır. Eyaletlere göre bu 12 yıl farklı şekillere bölünebilmektedir.

İlkokul, çocukların talimat alma ve uygulama becerilerinin geliştiği zaman yani 7 yaşında başlamaktadır. 2. Seviye yani ortaöğrenim tüm okullarda aynı amaca hizmet eden bir eğitim derecesidir. Ancak okulun bulunduğu bölgeye bağlı olarak teknik ve mesleki eğitim seçenekleri farklılaşabilmektedir. Ana 6 ders; İngizlice, matematik, fen, sosyal dersler, görsel sanatlar ve beden eğitimidir. Her bir üst sınıfta bu alanlara bağlı olan dersler detaylı hale gelerek seviyesi yükseltilmekte ve farklı uzmanlık alanları eklenmektedir. Amaç, çocukların genel zekalarını ve sosyal becerilerini geliştirmektir.

 • Toplam 12 yıldır.
 • 5-8 yıl ilköğretim
 • 4-6 yıl ortaöğretim
 • ortaokul (middle school/junior high) 6.-8. veya 7.-8. sınıf
 • lise (high school) 9.-12. sınıf
 • Her okulda ortalama 477 öğrenci var.
 • Sınıf düzeyleri bölge, eğitim felsefesi ve bina koşullarına göre farklılık göstermektedir.
 • Sınıfta kalma veya sınıf atlama var.

 

 

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Liseyi bitiren öğrenciler, sertifika ya da diploma programları ile kısa sürede pratik eğitim alarak iş hayatına atılabilir, teknik enstitülere, meslek yüksek okullarına veya üniversiteye devam edebilirler. Meslek yüksek okulu eğitimini seçenler 2 sene süren eğitimlerini devlet destekli veya özel olan “Community College” ya da “Two-Year College” adı verilen okullarda devam ederler. “Community College” lar ise devlet okullarıdır ve Türk Eğitim Sistemindeki Meslek Yüksek Okulu’ na denktir. Burada 2 sene eğitim alan öğrenciler devam ettikleri bölüm ile ilgili Önlisans diploması (Associate Degree) almaya hak kazanırlar. Eğitimlerine devam etmeyi seçen öğrenciler aldıkları kredileri üniversiteye transfer ederek, önlisans diplomasının üzerine 2 sene daha okuyarak lisans diploması (Bachelors Degree) alırlar. ABD’ deki Community College’ ların aynı eyalette bulunan üniversitelerle anlaşması bulunur ve müfredatları da eşdeğer olduğu için direkt 3. sınıftan başlamaya hak kazanırlar. Başka bir Eyalette eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilerse, bazı dersleri tekrarlayabilirler.

Liseden sonra devlet üniversitesi veya özel üniversitelere de devam edilebilir. 4 sene süren eğitimden sonra Bachelors Degree olarak adlandırılan üniversite diploması verilmektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse; 2 senelik eğitimden sonra iş hayatına girmek isteyen öğrencilerin seçtiği yol kolej eğitimidir. Çünkü üniversiteye başladıkları takdirde 2 sene sonra bırakmak istedikleri zaman ellerinde önlisans diploması olmaz. Dahası kolej eğitimi üniversite eğitimine göre daha ekonomiktir.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BAZI BİLGİLER

 • Not ortalaması (G.P.A.)
 • Tavsiye mektupları
 • Niyet mektubu (Essay)
 • Ders dışı aktiviteler (Extracurricular activities)
 • Yaklaşık 9000 üzerinde kurum (kolej, üniversite, community kolejleri)
 • 5,000’in üzerinde non-degree-granting (mesleki eğitim, teknik eğitim, kariyer eğitimi kurumları )
 • Merkezi sınav yok.

18 yaş: Freshman (Üniversite 1. sınıf ya da Kolej 1. sınıf)
19 yaş: Sophomore (Üniversite 2. sınıf ya da Kolej 2. sınıf. Koleji bitirenler Associate Degree / Önlisans Diploması almaya hak kazanırlar.)
20 yaş: Junior (Üniversite 3. sınıf)
21 yaş: Senior (Üniversite 4. sınıf. Başarı ile mezun olan öğrenciler Bachelors Degree / Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE ÖĞRETMEN

ABD’de öğretmenlik yapabilmek için gerekli koşullar eyaletten eyalete değişmektedir. Eğitimde her düzeyde öğretmenlik yapabilmek için en az dört yıllık lisans eğitimi yapma zorunluluğu vardır. Eyaletlerin birçoğun da ise okul müdürü olabilmek için yüksek lisans veya doktora derecesi gerekmektedir. Yine birçok eyalette öğretmenlikten emekli olma hakkını elde etmek için yüksek lisans derecesi istenmektedir.

İlk ve orta öğretimde öğretmenlik yapabilmek için ülkede hem lisans hem de lisansüstü eğitim alma imkanı vardır. Lisans düzeyindeki programlar genellikle öğrencileri üniversitedeki 3. yılından itibaren öğretmen yetiştirme programlarına kabul etmekte bu programdan mezun olan öğrenciler eğitimde lisans diploması ile öğretmenlik sertifikaları almaya hak kazanmaktadırlar.

 

Ayrıca Florida Üniversitesinde yer alan Profesyonel Öğretmen programı gibi programlarda eğitimde mastır derecesi ile sonlanan 5 yıllık programlar yoluyla öğretmen yetiştirmektedirler. Bu program ile ilköğretim, özel öğretim ve orta öğretimin çeşitli branşları için öğretmenler yetiştirilmektedir. Bunun yanı sıra diğer fakülteler ile işbirliğine gidilerek çok çeşitli dallarda da öğretmenlik eğitimi verilebilmektedir. Bir lisans programı dâhilinde ilk 2 yılını tamamlayan ve eğitim fakültesinin ön koşul dersleri olan en az 45 kredi alan aday 3. yıl eğitim fakültesine kabul edilir.

 

ABD’de Öğretmen Maaşları (Yıllık)

 • İlkokul Öğretmeni = 43.863 $
 • Lise Öğretmeni = 48.206 $
 • Ortaokul Öğretmeni = 46.072 $
 • Özel Eğitim Öğretmeni; Okul Öncesi, Anaokulu, İlkokul = 45.351 $
 • Özel Eğitim Öğretmeni; Ortaokul = 49.354 $

 

KAYNAKLAR :

 

https://prezi.com/l5o5h5k3abkm/amerika-birlesik-devletlerinin-egitim-sistemi-ve-ogretmen-y/

https://www.hotcourses-turkey.com/study-in-usa/subject-guides/amerika-egitim-sistemi/

http://www.educlub.gen.tr/amerikada-egitim/

http://www.gelecekegitimde.com/gelismis-ulkelerin-ogretmen-yetistirme-modelleri/

https://www.payscale.com/research/US/All_K-12_Teachers/Salary

,ttps://studyusa.com/en/a/58/understanding-the-american-education-system

 

Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi” için 2 yorum

  • 28 Ocak 2020 tarihinde, saat 11:44
   Permalink

   Amerika’da okul öncesi çağı genel olarak 6 yaşından küçük çocukları kapsıyor. Çocukların 5 yaşlarını doldurduklarında bir ‘kindergarten’ (anaokulu) programına kayıt olmaları zorunlu.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir